Δημιουργία Ιογενών Ιστοσελίδων Quiz με το Script SocialoQuiz (με σύνδεση στο Facebook)